Stopića pećina je najveće geomorfološko čudo prirode i nalazi između zlatiborskih sela Rožanstvo i
Trnava. Od Apartmana Drašković je udaljena 19 kilometara. Svoj naziv je dobila po zaseoku Stopići
gde se nalazi. Jedna je od dvadeset najvećih pećina u Srbiji, kroz nju protiče ponornica Trnavski
potok a dugačka je 1690 metara.


Ulazni otvor ove rečne pećine širok je 30, a visok 18 metara, turistički je uređena i do skoro svakog
dela pećine se može doći betonskim stazama. Unutar pečine postoji pet speleomorfoloških celina
koje uključuju svetle dvorane, tamne dvorane, sale sa kadama, kanala sa kadama i rečnog kanala.
Od pomenutih najviše interesovanja izaziva sala sa kadama u kojoj dominiraju bigreni nabori koji
zagrađuju udubljenja i na taj način formiraju izgled koji podseća na kade. Upravo ove kade su i
zaštitni znak Stopića pećine, a njihov izgled je najlepši tokom kišovitih perioda ili otapanja velikih
snegova kada se napune vodom.


Poslednji u nizu prirodnih bisera Stopićke pećine je vodopad „Izvor života“ čija je visina 10 metara.